Gang som motionsform

Både på Karolinska Instituttet i Stockholm og på Bergen Universitet har psykologer, læger og fysiologer i en årrække undersøgt stressrelaterede sygdomme for at finde frem til sammenhænge mellem sygdom, og måden vi lever på. Forskningsresultaterne, som stemmer overens med studier fra hele verden, viser, at en god kondition giver dig en oplevelse af større overskud i dagligdagen, hvilket har betydning for, hvordan du håndterer udfordringer, og hvor påvirket du bliver af dem.

Når disse forskere refererer til motion, så mener de konditionsfremmende træning. Det betyder med andre ord, at pulsen skal op. Forskerne fandt, at 30 minutters løb 3 gange om ugen er nok til at nedsætte risikoen for stressrelaterede sygdomme markant, og at 4 gange om ugen var det ideelle for de fleste mennesker. Svinger du med armene, når du går, sætter du tempo på, og går du i kuperet terræn, så behøver du dog ikke løbe. Mærker du, at det bliver svært at tale, mens du går, så har du tilstrækkelig tempo på til, at du dyrker konditionsfremmende motion og altså med andre ord forebygger stress. Tilmed behøver kroppen ikke at restituere efter en gåtur, som den gør efter en løbetur, så du kan sagtens gå mere end 4 gange om ugen.