Hjerteforeningen

GÅ EN FORSKEL FOR HJERTESYGE BØRN OG UNGE

ECCO Walkathon støtter både Hjerteforeningens forskningsarbejde og deres arbejde for hjertebørn og- unge.

Når du deltager i ECCO Walkathon 2020, er du med dine fødder og et enkelt kryds med til at give hjertesyge børn og unge mulighed for at komme på ECCO Summer Camp. Campen er for hjertebørn og -unge mellem 10-15 år. Det nye initiativ er blevet til ud fra et ønske om at give hjertebørn og - unge mulighed for at mødes i et fællesskab, hvor de kan dele erfaringer, møde ligesindede og have nogle dejlige, aktive sommerdage i trygge og skønne omgivelse.  Derudover vil nogle af pengene fra donationen i 2019 også blive brugt til fortsat forskning.

Din indsats til ECCO Walkathon vil derfor både sikre, at endnu flere hjertebørn kan komme på Summer Camp, og at Hjerteforeningen har mulighed for fortsat at forske i hjerte-kar-sygdomme.

Hjerteforeningen har udviklet et træningsprogram, skræddersyet til at du kan nå at komme i form til ECCO Walkathon. Download træningsprogrammet på 6 km og på 10 km.

Gang er godt for dit hjerte og din hjerne

Fysisk inaktive personer har dobbelt så stor risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdomme som fysisk aktive.

30 minutters daglig fysisk aktivitet kan mindske risikoen for hjerte-kar-sygdomme med 30 %, mens 60 minutters daglig aktivitet giver en næsten dobbelt så stor risikoreduktion.

Gang er en nem og let tilgængelig motionsform, der giver masser er sundhed. Når du går, skaber du nye hjerneceller og de forskellige områder i hjernen bliver desuden bedre til at kommunikere med hinanden. Din kreativitet får desuden et boost af de helt store.

Danmark har siden 2010 målt danskernes sundhedstilstand i rapporten Den Nationale Sundhedsprofil. Rapporten blev opdateret i 2013 og indeholder data brudt ned på områder af Danmark og demografi. Heraf fremgår, at vi bevæger os alt for lidt i Danmark. Gang er en skånsom og sund form for motion, der kan dyrkes de fleste steder og af langt den største del af den danske befolkning med det mål at få en mere aktiv livsstil og dermed helbred.

Om Hjerteforeningen

Hjerteforeningen er Danmarks næststørste sygdomsbekæmpende organisation med 148.000 medlemmer. Foreningen arbejder med forskning i hjerte-kar-sygdomme, forebyggelse af hjertesygdomme og patientstøtte.

Hjerteforeningen er en privat organisation, der arbejder for indsamlede midler. Hvert år yder foreningen økonomisk støtte til en stor del af den danske forskning på hjerte-kar-området.
Hjerteforeningen varetager hjerte-kar-patienters interesser over for beslutningstagere og sundhedsvæsen gennem en aktiv politisk indsats både internationalt og nationalt.

Læs mere på: Hjerteforeningen.dk