SOS Børnebyerne

 

Gå en forskel for udsatte familier i Nairobis slumkvarter

Du kan gå til fordel for SOS Børnebyerne ved ECCO Walkathon 2019. Dine skridt vil betyde en stor forskel for udsatte familier i Kenya, der er tilknyttet SOS Børnebyernes familieprogram, da SOS Børnebyerne vil bruge donationen fra ECCO Walkathon 2019 på at etablere et nyt biosanitetscenter i Nairobis slumkvarter.

Centret vil komme områdets udsatte børn og familier til gode og løse nogle af slummens mest graverende problemer: Det vil reducere børns risiko for overgreb og smitte og give befolkningen adgang til rent vand og toiletter. Det kaldes et biosanitetscenter, fordi der under toiletterne produceres biogas, som så efterfølgende kan bruges i et community køkken.

Centret kommer også til at danne rammen for oplysningsarbejde og forskellige aktiviteter, der støtter udsatte familier og børn, såsom pasningsmuligheder for børn af de kvinder, der er tilknyttet familieprogrammet.

SOS Børnebyernes familieprogram styrker udsatte familiers evne til at tage vare på sig selv, skabe et sundt og trygt familieliv og på længere sigt styrke deres muligheder for at forsørge sig selv gennem jobtræning eller opstart af egne indkomstskabende aktiviteter.  

Om SOS Børnebyerne 

SOS Børnebyerne er en af verdens største humanitære børneorganisationer. Organisationen giver forældreomsorg, kærlige familier og trygge hjem til børn, der har mistet eller er i fare for at miste mor og far. SOS Børnebyerne arbejder i mere end 130 lande verden rundt og blev til efter 2. verdenskrig på baggrund af krigens rædsler.

For SOS Børnebyerne er omsorgen stadig nøglen til alt, som et barn har brug for: Det er ikke nok, at de fysiske behov er dækket. Ethvert barn har brug for krammere, tryghed og kærlighed – en voksen, der ser barnet, lytter, og som altid står på barnets side. Uanset hvad. 

Der findes i dag mere end 560 SOS-børnebyer rundt om i verden, hvor børnene får langsigtet hjælp, trygge rammer og omsorg. 
 

sosbornebyerne.dk  
soschildrensvillages.org